30.4.2017
saat

All Language

Mjn Prachtge Relge - 1

     Dit is een rijk geïllustreerde, veelomvattende, toegankelijke en lezervriendelijke primeur voor kinderen en jonge volwassenen over de belangrijkste islamitische geboden: rituele reiniging, gebed, vasten, zakát, pelgrimage en het brengen van offers, volgens de Hanafitische school. Veel aandacht is besteed aan het ontwerp, waarbij voor een boeiende afwisseling is gekozen tussen duidelijke uiteenzettingen van de onderwerpen en veelzijdige vraag en antwoordgedeeltes, een variatie die ten gevolge heeft dat de lezer de opgenomen verhalen en beschrijvingen leest en herleest. Kleurrijke verhalen verlevendigen de beschrijvingen van de islamitische religie en geven daarnaast menselijke warmte aan de inhoud.


Faruk Salman
Nazif Ylmaz
Dr. Recep Özdirek
ISBN: 978-9944-83-384-4


Mjn Prachtge Relge - 2

     Het boek “Ik leer mijn Religieuze Rituelen” deel één uit de serie “Mijn Prachtige Religie” is reeds eerder uitgebracht. Het heeft veel waardering van de lezers gekregen. De belangwekkende ontwikkelingen die zich voordeden, hadden wij echter niet voor mogelijk gehouden. Ondertussen is het boek in verschillende talen vertaald en gepubliceerd. Dit boek “ Ik Leer de Fundamenten van het Geloof” is een deel twee vanuit de serie “Mijn Prachtige Religie”. Het boek is bestemd en bedoeld om inzicht te krijgen, in de meest belangrijkst basisonderwerpen van het Geloof. Deze onderwerpen zijn; het geloof in Allah,  in Zijn Engelen, in Zijn boeken/geschriften, in Zijn Profeten en in de Dag des Oordeels en in de lotsbeschikking.


Faruk Salman
Nazif Ylmaz
Dr. Recep Özdirek
ISBN: 978-9944-83-559-6


De Laatste Hemelse Religie Islam

     Dit boek is samengesteld en bestemd voor diegenen die recentelijk kennis hebben gemaakt met de Islam. Het werk dient als een handboek om de Islam binnen een redelijk afzienbare tijd vanuit de authentieke bronnen te leren kennen. Vanwege zijn bondige weergave van de basisconcepten van de islam is dit werk ideaal voor hen die over deze religie inleidende informatie wensen. Het boek begint met een uiteenzetting van de verbindingen tussen menselijke wezens, het universum en de Schepper en de relatie tussen de mensheid en de religie, waarbij onderverdelingen er zorg voor dragen dat de essentiële kenmerken van de Islam gaandeweg worden belicht. Temidden van alle aspecten die worden behandeld, behouden de Koran en de Soenna hun functie als voornaamste bronnen.


Dr. Murat Kaya
ISBN: 978-9944-83-382-0


  1. Page :
  2. |
  3. 1
STATISTICS :    Total number of languages : 50    Total number of materials : 1.304    Total number of downloads : 746.692      ALL STATISTIC 

Coded by Gm Kelebek